1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Задачі на тему "Розрахунок показників продуктивності праці"

Завдання № 1

Визначте вироблення продукції на одного робітника у натуральному і грошовому варіантах на основі наступних даних:

- Річний обсяг випуску продукції підприємства - 200 тис. шт.

- Річний обсяг валової продукції - 2 млн. крб.

- Середньооблікова кількість працюючих на підприємстві - 500 осіб

Рішення:

Продуктивність праці обчислюється через систему показників виробітку і трудомісткості. В = ВП / Т, де ОП - обсяг продукції, Т - витрати робочого часу

1 Виробіток на одного працюючого в натуральному вираженні 200 000/500 = 400 шт.

2 У грошовому вираженні - 2 000 000 / 500 = 4000 руб

Відповідь: 400 шт, 4000 руб.

Завдання № 2

Визначте вироблення продукції на одного робітника у натуральному і грошовому варіантах на основі наступних даних:

- Річний обсяг випуску продукції підприємства - 250 тис. шт.

- Річний обсяг валової продукції - 3 млн. руб.

- Середньооблікова кількість працюючих на підприємстві - 400 осіб

Рішення: В = ВП / Т, де ОП - обсяг продукції, Т - витрати робочого часу

1 Визначимо вироблення продукції на 1 особу 250000/400 = 625 шт

2 Виробіток продукції в грошовому вираженні 3 млн. руб/400 руб .= 7500 руб.

Відповідь: 625 чол., 7500 руб.

Завдання 3.

Визначте трудомісткість одиниці продукції за планом і фактично, а також зростання продуктивності праці на основі наступних даних:

1) трудомісткість товарної продукції за планом - 30 тис. нір-мочасов;

2) плановий обсяг випуску в натуральному вираженні - 200 шт.;

3) фактична трудомісткість товарної продукції - 26 тис. нормогодин;

4) фактичний обсяг випуску - 220 шт.

Рішення: Т = 1 / В

Трудомісткість одного виробу за планом: (30 000 / 250) = 150 нормогодин.

Трудомісткість одного виробу фактична: (26 000/220) = 118,2 нормогодин.

Рівень фактичної продуктивності праці склав (150 / 118,2) х 100 = 126,9%, тобто продуктивність праці зросла на 26,9%.

Фактична трудомісткість в порівнянні з плановою склала (118,2 / 150) х 100 = 78,8%, тобто була на 21,2% нижче планової.

Завдання 4.

У плановому році обсяг виробництва продукції передбачається збільшити з 12 000 млн до 13 000 млн руб. При базовій продуктивності праці для цього треба було б 1260 чоловік. Однак збільшення чисельності персоналу не входить в плани керівництва підприємства, навпаки, вона повинна скоротитися в порівнянні з базовою на 5%. Визначте, якими мають бути приріст продуктивності праці в цих умовах і абсолютний рівень планової виробки.

Рішення:

Планова продуктивність праці однієї людини (базова):

13 000 млн руб./1269 = 10317460 грн. / рік.

Чисельність працівників підприємства у базовому періоді:

12 000 млн руб. / 10 317 460 млн грн. / рік = 1163 людини.

Чисельність після планового 5%-го скорочення: 1163x0, 95 = 1105 чоловік.

Абсолютний рівень планової виробки:

13 000 млн руб. / 1105 = 11764706 грн. / рік.

Приріст продуктивності праці: 11764706 - 10 317 460 = 1 447 246 грн. / рік

Завдання 5.

Планова чисельність працюючих - 1000 чоловік, у тому числі основних робітників - 500, допоміжних -260 осіб. Фактична чисельність працюючих склала 1020 чоловік, у тому числі основних робітників - 580, допоміжних - 280 осіб. Обсяг валової продукції за планом - 20 млн руб., Фактично - 22 млн.

Визначте виконання плану з продуктивності праці.

Рішення:

Планова виробіток на одного працюючого повинна становити: В = ВП / Т

20 000 000 / 1000 = 20 000 руб.

Фактична виробіток на одного працюючого:

22000000/1020 = 21 568руб.

Фактична вироблення,% до плану:

(21 568 / 20 000) х 100 = 107,8%.

Завдання 6.

Комплексна бригада у складі 40 осіб добула за місяць 5 тис. тонн вугілля. Визначте виробіток на одного працюючого.

Рішення:

Вироблення в натуральному виразі визначається діленням обсягу продукції на число працівників або кількість витраченого робочого часу: В = ВП / Чр або В = ВП / Т

В = 5000 / 40 = 125 тонн вугілля на місяць - вироблення 1 працівника